fact - free adult condom trust

Top Condom Tips

Never use two condoms at the same time it may cause the condoms to
come off

view more tips...

Chokwadi Chacho

Chengeta makondomu ako munzvimbo inotonhorera ine rima. Kupisa kunogona kuakanganisa

Makondomu haagare zvachose, cherechedza musi wekupedzisira kuashandisa

Chengeta makondomu ako ari pedyo, kana pane mukana wekuti uchararana nemunhu, gara une rimwe padivi nguva dzose

Usambofa wakashandisa makondomu maviri panguva imwe chete zvinogona kukonzera kuti makondomu acho adonhe

Kushandisa makondomu ndeimwe yenzira inoshanda chaizvo yekuronga mhuri uye anobatsira kuchengetedza kubva kuhutachiona hunotapukira nekurarana nenhumbu dzisina kurongwa

Kana ashandiswa nemazvo uye zvakanaka, makondomu anoshanda kakapetwa zvinosvika makumi mapfumbamwe nekapfumbamwe kubva muzana (99%)

In Association with:

Reading borough council logo

tvps logo