fact - free adult condom trust

Top Condom Tips

Keep your condoms in a cool, dark place. Heat can damage them

view more tips...

Shona Homepage

FACT – Free Adult Condom Trust (Bato Rinoona Nezvekupiwa Kwemakondomu Kuvanhu Vakuru Pasina Mubhadharo)

Hurongwa hwekugoverwa kwemakondomu kuvanhu vakuru pasina mubhadharo

Tose tinofanira kungwarira hutano hwedu. VeWest Berkshire PCT neveTVPS vakabatana kuti vape makondomu pasina mubhadharo kune vanhu vose vane makore anopfuura gumi nemasere (18) munharaunda yeWest Berkshire.

Vemabhizimisi kana magungano vanogona kunyoresa kune veFACT kuti vave vagoveri. Izvi zvinoreva kuti veTVPS vanokupai, pasina mubhadharo, makondomu, zvekuzora, makondomu echikadzi, zvekuvharisa nhengo dzemuviri kudzivirira kuti utachiona husatapukire mumukanwa zvamunogona kuchengeta pakavanzika kuti avo vanokushanyirai vatore …. PASINA MUBHADHARO zvachose!

Kana une makore anopfuura gumi nemasere (18) uye uchigara muWest Berkshire, zviwanire kuchengetedzeka pasina mubhadharo! Mazita enzvimbo dzaunogona kuwana makondomu pasina mubhadharo anogona kuwanika papeji yedu yeindaneti ‘yevagoveri’.

Kuchengetedza hutano hwako hwekusangana kwevarume nevakadzi hakuna kumboreruka kupfuura izvi, FACT!

Chinangwa chikuru chehurongwa uhwu ndechekukurudzira hutano hwakanaka hwezvekusangana kwevarume nevakadzi nekuwedzera kuwanikwa kwemakondomu kumapato evanhu akasarudzwa.

FACT ndeyeveruzhinji kunyange zvazvo ichinyanyotarisa mapato evanhu vari panjodzi huru zvichienderana nezvakasanangurwa zvinotevera:

  • Vagari veBME, vapoteri nevanotsvaga hupoteri
  • Varume vanosangana nevarume
  • Vanoputa zvinodhaka
  • Pfambi
  • Vanhu vari kurarama nehutachiona hweHIV
  • Vanhu vasina pekugara

Makondomu anowanika PASINA MUBHADHARO!

In Association with:

Reading borough council logo

tvps logo